PredajMiKat.sk

Vítajte na našich stránkach, ktoré sú zamerané na výkup autokatalyzátorov a elektroniky

Výkup katalyzátorov a autokatalyzátorov
Graf vývoja platiny.

Naša firma vykupuje automobilové ale aj priemyselné katalyzátory. Vykupujeme autokatalyzátory s: Keramickým nosičom, filtre pevných častíc (FAB,DPF), kovové ale aj poškodené, alebo aj monolit a výtrus z nich. Ceny jednotlivých druhov katalyzátorov sú aktualizované v závislosti od vývoja cien na komoditných burzách.

www.kitco.com

Význam autokatalyzátorov a katalyzátorov v priemysle

Autokatalyzátory vďaka ušľachtilým kovom obsiahnutých v nich (Pt, Pd, Rh) rozkladajú - nechemickou cestou - oxidy uhličité, ktoré sú produktom spaľovania jak vo vznetových tak zážihových motoroch. Rozkladajú ich na neškodnú H2O a CO2. Priemyselné katalyzátory pracujú na podobnom princípe, no ich úlohou je rozklad iných chemických reťazcov používaných v biochémii, farmácii, petrochémii a pod. Používanie platinoidov nie je v priemyslových katalyzátorch podmienka, používajú sa aj iné menej ušľachtilé kovy, ktoré preto nie sú predmetom nášho výkupu. Preto je podmienkou ich meranie.

reklama hukos