Upozornenie

Firma si vyhradzuje právo meniť výkupne ceny v závislosti na pohybe cien drahých kovov na burze! O uvedených zmenách bude zákazník včas informovaný prosteredníctvom našej internetovej stránky!

Pripravuje sa

Názov Veľkosť Kód Poznámka

Pre stiahnutie PDF je potrebné heslo


pdf
reklama bas