Upozornenie

Firma si vyhradzuje právo meniť výkupne ceny v závislosti na pohybe cien drahých kovov na burze! O uvedených zmenách bude zákazník včas informovaný prosteredníctvom našej internetovej stránky!

Ford

Názov Veľkosť Kód Poznámka
ford-01.jpg Ford 01 L (50-72€) spolu-L-, samostatne-M-
ford-02.jpg Ford 02 M+ (30-40€)
ford-03.jpg Ford 03 S (-15€)
ford-04.jpg Ford 04 L (50-72€)
ford-06.jpg Ford 06 L (50-72€) AA-BB-obojstranný plech-LS-, AB-obojsranný plech-M-, ostatné-L-, bez plechu bradavice-M+, DB,EA,FE -L-, KA,KB,MA, -S-.
ford-07.jpg Ford 07 LS (40-50€) 1426153-S- 20 cm
ford-08.jpg Ford 08 L (50-72€) spolu-L- a samostane M+ a -M-,
ford-09.jpg Ford 09 L (50-72€) spolu-L- a samostane M+ a -M-,
ford-10.jpg Ford 10 LS (40-50€) spolu-LS- samostatne-M- a -S-
ford-11.jpg Ford 11 M+ (30-40€) spolu -M+, samostatne-XS- a -M-,
ford-12.jpg Ford 12 XS (-8€)
ford-13.jpg Ford 13 XS (-8€)
ford-14.jpg Ford 14 LS (40-50€) AF-EE-LS-, ostatné-M- Benzín
ford-15.jpg Ford 15 LS (40-50€)
ford-16.jpg Ford 16 XXL (120-140€) Stage 3-L-až XXL, Stage 2-M-, kód B... na telefón Diesel, bez označenia B...iba -S-
ford-17.jpg Ford 17 M+ (30-40€) Príruba 6 šroubov 1042952-M+, parohy-1047970-M-
ford-18.jpg Ford 18 S (-15€)
ford-19.jpg Ford 19 LS (40-50€)
ford-20.jpg Ford 20 LS (40-50€) Cheswik 14260 M+, cheswik 103260-L-, Arvin SA/WAG-M-, Arvin 104 790-XXL.ostatné -LS-
ford-21.jpg Ford 21 XS (-8€)
ford-22.jpg Ford 22 LS (40-50€) ak je značený SEVEL- kód na telefón
ford-23.jpg Ford 23 L (50-72€) Galaxy, FE predkat -L-, bez -S-
ford-24.jpg Ford 24 XS (-8€)
ford-25.jpg Ford 25 LS (40-50€) 0014037-LS-, 0019290-S-, ostatné -XS-
ford-26.jpg Ford 26 LS (40-50€) GC-GD-AC -LS-,
ostatné -XS-
ford-27.jpg Ford 27 L (50-72€)
ford-28.jpg Ford 28 M+ (30-40€) 1337363-M+, 1337350-M+,1437502-XS-, 1341744-S-, označenie GG a KG -M+, ostatné-XS-
ford-29.jpg Ford 29 M (20-30€)
ford-30.jpg Ford 30 M+ (30-40€) 103370-M+, ostatné-M-, môže byť montovaný aj v ROVER
ford-31.jpg Ford 31 LS (40-50€)
ford-32.jpg Ford 32 L (50-72€) platí to čo je pri obr.06
ford-33.jpg Ford 33 S (-15€)
ford-34.jpg Ford 34 XL (80-104€) D1d-1346063080- XL-, 1321608080-M+, 1318963080-M+, SEVEL
5572517.jpg Ford 35 G (180-200€) cena na tel. FAB+KAT
ford-36.jpg Ford 36 M (20-30€)
ford-37.jpg Ford 37 S (-15€)
ford-38.jpg Ford 38 G (180-200€) veľkosti od XL po G+,
kód na telefón
3342500.jpg Ford 39 XXL (120-140€) Transit
ford-40.jpg Ford 40 M+ (30-40€) Príruba 6 šroubov 1042952-M+, parohy-1047970-M-, AG-AF-MD veľkosť -M+, ostatné-XS-
ford-42.jpg Ford 42 LS (40-50€)
ford-43.jpg Ford 43 XXL (120-140€) -L- až -XXL- kód na telefón
ford-44.jpg Ford 44 XL (80-104€) na telefón FoMoCo
ford-45.jpg Ford 45 L (50-72€) 001F098-L-, ostatné-LS- Diesel
ford-46.jpg Ford 46 S (-15€)
ford-47.jpg Ford 47 LS (40-50€) 0019907,0019927-S-, ostatné-LS-
ford-48.jpg Ford 48 M+ (30-40€) 1437099-nula, nesvieti, ostatné na telefón
ford-49.jpg Ford 49 M+ (30-40€) 1150592-M+, ostatné-M- Je aj štvordierová príruba
ford-50.jpg Ford 50 G (180-200€) veľkosti od XL po G, kód na telefón FoMoCo
ford-51.jpg Ford 51 S (-15€)
ford-52.jpg Ford 52 XXL (120-140€) na telefón FAB+KAT
ford-53.jpg Ford 53 L (50-72€)
ford-54.jpg Ford 54 LS (40-50€)
ford-55.jpg Ford 55 LS (40-50€) 1426153-S-
ford-56.jpg Ford 56 M (20-30€)
ford-57.jpg Ford 57 XS (-8€) Diesel
ford-58.jpg Ford 58 LS (40-50€) SEVEL 18 cm
ford-59.jpg Ford 59 XL (80-104€)
ford-60.jpg Ford 60 LS (40-50€)
ford-61.jpg Ford 61 M (20-30€) samostatne-M-
ford-62.jpg Ford 62 XS (-8€)
ford-63.jpg Ford 63 L (50-72€)
ford-68.jpg Ford 68 L (50-72€)
ford-85.jpg Ford 85 XS (-8€)

Pre stiahnutie PDF je potrebné heslo


pdf
reklama bas