Upozornenie

Firma si vyhradzuje právo meniť výkupne ceny v závislosti na pohybe cien drahých kovov na burze! O uvedených zmenách bude zákazník včas informovaný prosteredníctvom našej internetovej stránky!

Mercedes

Názov Veľkosť Kód Poznámka
mercedes-01.jpg Mercedes 01 XL (80-104€) KT0048.LS-,KT0105-LS-,KT0033-L-, XL kód na telefón
mercedes-02.jpg Mercedes 02 XL (80-104€) KT1101,1124,0004-L+,-XL- na telefón
mercedes-03.jpg Mercedes 03 XL (80-104€) KT 0001-XL, KT0020-L-
mercedes-04.jpg Mercedes 04 XXL (120-140€) KT0035-XL+,
XXL na telefón
mercedes-05.jpg Mercedes 05 XL (80-104€)
mercedes-06.jpg Mercedes 06
mercedes-07.jpg Mercedes 07 S (-15€)
mercedes-08.jpg Mercedes 08 G (180-200€) XXXL až G kód na telefón
mercedes-09.jpg Mercedes 09 XXL (120-140€) od XL-KT 0027 do KT 1128 XL+, ostatné na tel. Diesel
mercedes-10.jpg Mercedes 10 G (180-200€) KT1165-G,KT1237-XL1,KT1160-XXL
mercedes-11.jpg Mercedes 11 LS (40-50€) KT 0026.LS-, ostatné-S-
mercedes-12.jpg Mercedes 12 G1 (200-220€) Diesel
mercedes-13.jpg Mercedes 13 G3 (240-260€) KT1205-G3, KT1171-G1
mercedes-14.jpg Mercedes 14 L (50-72€)
mercedes-15.jpg Mercedes 15 L+ (72-80€)
mercedes-16.jpg Mercedes 16 XL (80-104€) KT1126-XL-, ostatné-LS-
mercedes-17.jpg Mercedes 17 XL (80-104€) KT0018-XL- ostatné na telefón
mercedes-18.jpg Mercedes 18 M (20-30€)
mercedes-19.jpg Mercedes 19 S (-15€)
mercedes-20.jpg Mercedes 20 XXXL (160-172€) KT1127-XXL-, KT1145-XXL+, KT1138-XXXL-, Diesel
mercedes-21.jpg Mercedes 21 XXL (120-140€) KT6002,6003,6008-11-XXL
mercedes-22.jpg Mercedes 22 G1 (200-220€) KT6020-L-,KT6019-G1-, ostatné XXL
mercedes-23.jpg Mercedes 23 XL (80-104€) KT6024-L-, KT1155-XL-,
mercedes-24.jpg Mercedes 24 KT6131-3-G-,ostatné -XXXL- CDi
mercedes-26.jpg Mercedes 26 S (-15€)
mercedes-27.jpg Mercedes 27 L (50-72€) KT1125-L-,KT1139-LS-,
mercedes-28.jpg Mercedes 28 LS (40-50€) KT0038-LS-, KT0026-M+,KT0037-nula
mercedes-29.jpg Mercedes 29 L (50-72€) KT1131-L-, Benzín, Diesel-XL až XXXL na telefón 20 cm
mercedes-30.jpg Mercedes 30 XXXL (160-172€) KT1154-XXXL- ostatné -LS- Merať!
mercedes-31.jpg Mercedes 31 S (-15€)
mercedes-32.jpg Mercedes 32 S (-15€)
mercedes-33.jpg Mercedes 33 LS (40-50€)
mercedes-34.jpg Mercedes 34 XL (80-104€)
mercedes-35.jpg Mercedes 35 S (-15€)
mercedes-36.jpg Mercedes 36 M+ (30-40€) KT0180-M+,
mercedes-37.jpg Mercedes 37 XXL (120-140€) KT0023-L+, KT0022-XXL,
KT0021-L+,
mercedes-38.jpg Mercedes 38 G2 (220-240€) XL+/ks G2 spolu
mercedes-39.jpg Mercedes 39 G (180-200€) KAT+KAT-G+
mercedes-40.jpg Mercedes 40 LS (40-50€)
mercedes-41.jpg Mercedes 41 XL (80-104€) KT1149-XL-, ostatné-L-,
mercedes-44.jpg Mercedes 44 S (-15€)
mercedes-45.jpg Mercedes 45 M (20-30€)
mercedes-46.jpg Mercedes 46 S (-15€) Benzín
mercedes-47.jpg Mercedes 47 S (-15€)
mercedes-48.jpg Mercedes 48 S (-15€)
7880159.jpg Mercedes 49 XL (80-104€) XL+G
cena na tel.
FAB+KAT
mercedes-50.jpg Mercedes 50 XXL (120-140€)
mercedes-51.jpg Mercedes 51 XXL (120-140€) KT0040-XXL-,
ostatné-L+,
mercedes-52.jpg Mercedes 52 M+ (30-40€)
mercedes-53.jpg Mercedes 53 LS (40-50€)
mercedes-54.jpg Mercedes 54 XXL (120-140€)
mercedes-55.jpg Mercedes 55 XXL (120-140€)
mercedes-59.jpg Mercedes 59 G (180-200€) KT1178-G+ 20 cm
mercedes-60.jpg Mercedes 60 L (50-72€) KT0181-L- Benzín
4319504.jpg Mercedes 61
1650829.jpg Mercedes 62 G (180-200€) G+
cena na tel.
B clase CDi

Pre stiahnutie PDF je potrebné heslo


pdf
reklama hukos